انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

انجمن گفتگوی فراد اندیش

انجمن گفتگوی اعضای سایت
اطلاعات آخرین ارسال

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL

موضوعات: 39  |  ارسال‌: 84

خرید برد آموزشی مناس...

حسین شیخ بیرقی

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog

موضوعات: 7  |  ارسال‌: 10

زمان بندی سیگنال ها

mhmd25499@gmail.com

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها

موضوعات: 23  |  ارسال‌: 61

استفاده از برد کنترل...

ایرج مالکی

مجموعه نرم‌افزاری ویوادو

استفاده از امکانات نرم‌افزار ویوادو شامل IPها، شبیه‌ساز و Vivado Logic Analyzer و ...

موضوعات: 4  |  ارسال‌: 11

مشکل نصب نرم افزار 2...

حسینعلی خاکباز

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...

موضوعات: 18  |  ارسال‌: 76

مشکل نصب کردن نرم اف...

امیر

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA

موضوعات: 29  |  ارسال‌: 93

تایمر با رزولوشن 1nS

حسین قلی زاده کیسمی

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات: 53  |  ارسال‌: 103

خرید برد دست دوم

احمدرضا صادقی

به اشتراک بگذارید:
>