انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
Notifications
Clear all

انجمن گفتگوی فراد اندیش

انجمن گفتگوی اعضای سایت
اطلاعات آخرین ارسال

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL

موضوعات: 28  |  ارسال‌: 64

محاسبه اختلاف فاز دو...

mo.jafari71@yahoo.com

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog

موضوعات: 6  |  ارسال‌: 9

FPGA

matineh

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها

موضوعات: 21  |  ارسال‌: 58

بلوک DCM

حمید

مجموعه نرم‌افزاری ویوادو

استفاده از امکانات نرم‌افزار ویوادو شامل IPها، شبیه‌ساز و Vivado Logic Analyzer و ...

موضوعات: 4  |  ارسال‌: 7

نحوه اجرای مالتی بوت...

حمید خلیلی

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...

موضوعات: 14  |  ارسال‌: 62

مشکل بسته شدن نرم‌اف...

miladkalvandi1378@gmail.com

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA

موضوعات: 25  |  ارسال‌: 87

پردازش سیگنال

احمد ثقفی

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات: 39  |  ارسال‌: 82

FPGA های مورد استفاد...

احمد ثقفی

به اشتراک بگذارید:
>