انجمن گفتگوی فراد اندیش

Notifications
Clear all

انجمن گفتگوی فراد اندیش

انجمن گفتگوی اعضای سایت
اطلاعات آخرین ارسال

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL

موضوعات: 25  |  ارسال‌ها: 60

جمع کننده سریال

m12gsj

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog

موضوعات: 5  |  ارسال‌ها: 8

محاسبه توان

احمد ثقفی

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها

موضوعات: 18  |  ارسال‌ها: 50

Clocking Wizared

حمیدرضا رفیعی

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...

موضوعات: 12  |  ارسال‌ها: 52

اشکال در اجرای برنام...

m12gsj

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA

موضوعات: 24  |  ارسال‌ها: 85

پردازش تصویر با برد ...

m12gsj

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات: 37  |  ارسال‌ها: 78

درخواست راهنمایی پرو...

akbarzadeh4

به اشتراک بگذارید:
>