انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

انجمن گفتگوی فراد اندیش

انجمن گفتگوی اعضای سایت

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL
موضوعات
40
ارسال‌
86
شرکت کنندگان انجمن
علی محرابیان
+45

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
موضوعات
7
ارسال‌
10
شرکت کنندگان انجمن
+5

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها
موضوعات
24
ارسال‌
62
شرکت کنندگان انجمن
+20

مجموعه نرم‌افزاری ویوادو

استفاده از امکانات نرم‌افزار ویوادو شامل IPها، شبیه‌ساز و Vivado Logic Analyzer و ...
موضوعات
4
ارسال‌
12
شرکت کنندگان انجمن
+4

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...
موضوعات
18
ارسال‌
79
شرکت کنندگان انجمن
+39

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA
موضوعات
30
ارسال‌
94
شرکت کنندگان انجمن
MOHAMMAD YOUSEFI
+31

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات
54
ارسال‌
105
شرکت کنندگان انجمن
+44
به اشتراک بگذارید:
>