انجمن گفتگوی فراد اندیش

زبان توصیف سخت‌افزا...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
336
1
بدون پاسخ
matineh, 2 سال قبل
437
1
بدون پاسخ
989
2
n.s, 5 سال قبل
567
2
alireza210, 6 سال قبل
573
1
بدون پاسخ
به اشتراک بگذارید:
>