انجمن گفتگوی فراد اندیش

زبان توصیف سخت‌افزا...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
667
1
بدون پاسخ
matineh, 3 سال قبل
689
1
بدون پاسخ
1235
2
n.s, 6 سال قبل
819
2
alireza210, 7 سال قبل
723
1
بدون پاسخ
به اشتراک بگذارید:
>