انجمن گفتگوی فراد اندیش

زبان توصیف سخت‌افزا...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
mhmd25499@gmail.com
254
1
بدون پاسخ
matineh
matineh, 2 سال قبل
367
1
بدون پاسخ
shiva salehi
898
2
احمد ثقفی
n.s
n.s, 5 سال قبل
486
2
احمد ثقفی
alireza210
alireza210, 5 سال قبل
497
1
بدون پاسخ
به اشتراک بگذارید:
>