انجمن گفتگوی فراد اندیش

زبان توصیف سخت‌افزا...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
535
1
بدون پاسخ
matineh, 3 سال قبل
565
1
بدون پاسخ
1092
2
n.s, 6 سال قبل
699
2
alireza210, 6 سال قبل
640
1
بدون پاسخ
به اشتراک بگذارید:
>