انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
عنوان موضوع
آخرین ارسال
نمایش‌
ارسال‌

matineh

FPGA

matineh, 7 ماه قبل

توسط matineh
7 ماه قبل
145
1

shiva salehi
474
2

n.s

fixed point in verilog

n.s, 4 سال قبل

206
2

alireza210

ipcore در verilog

alireza210, 4 سال قبل

توسط alireza210
4 سال قبل
247
1

به اشتراک بگذارید:
>