انجمن گفتگوی فراد اندیش

زبان توصیف سخت‌افزا...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
Participants
matineh
matineh, 2 سال قبل
323
1
No replies
shiva salehi
835
2
احمد ثقفی
n.s
n.s, 5 سال قبل
442
2
احمد ثقفی
alireza210
alireza210, 5 سال قبل
450
1
No replies
به اشتراک بگذارید:
>