انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

انجمن گفتگوی اعضای سایت

این انجمن گفتگو برای تبادل نظر بین تمام اعضای سایت ایجاد شده است و استفاده از آن رایگان است.
انجمن گفتگوی اعضای سایت
اطلاعات آخرین ارسال

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL

موضوعات: 33  |  ارسال‌: 72

debounce

Ali

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog

موضوعات: 6  |  ارسال‌: 9

FPGA

matineh

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها

موضوعات: 22  |  ارسال‌: 60

کلاک قابل اعمال

احمد ثقفی

مجموعه نرم‌افزاری ویوادو

استفاده از امکانات نرم‌افزار ویوادو شامل IPها، شبیه‌ساز و Vivado Logic Analyzer و ...

موضوعات: 4  |  ارسال‌: 10

مشکل نصب نرم افزار 2...

احمد ثقفی

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...

موضوعات: 16  |  ارسال‌: 70

مشکل کابل در Impact ...

احمد ثقفی

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA

موضوعات: 28  |  ارسال‌: 92

فایل تست بنچ

احمد ثقفی

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات: 45  |  ارسال‌: 91

امکان کپی کردن تراشه

Sajjad

به اشتراک بگذارید:
>