انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

انجمن گفتگوی اعضای سایت

این انجمن گفتگو برای تبادل نظر بین تمام اعضای سایت ایجاد شده است و استفاده از آن رایگان است.
انجمن گفتگوی اعضای سایت

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL
موضوعات
40
ارسال‌
86
شرکت کنندگان انجمن
علی محرابیانAmirhoseinحسین شیخ بیرقیاسماعیل علیزاده ماتکgoleganem85@gmail.comمریم اسماعیلیsoheil
+41

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
موضوعات
7
ارسال‌
10
شرکت کنندگان انجمن
mhmd25499@gmail.commatinehshiva salehiرضا عیوض پورsinasdiاحمد ثقفیn.s
+1

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها
موضوعات
24
ارسال‌
62
شرکت کنندگان انجمن
Emadایرج مالکیحمیدlostعرفان تبریزی مطلقامیر محمدیxilinxlover
+16

مجموعه نرم‌افزاری ویوادو

استفاده از امکانات نرم‌افزار ویوادو شامل IPها، شبیه‌ساز و Vivado Logic Analyzer و ...
موضوعات
4
ارسال‌
12
شرکت کنندگان انجمن
rotopstحسینعلی خاکبازیوسف مهدیانحمید خلیلیاحمد ثقفیعلی حسنی پور

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...
موضوعات
18
ارسال‌
77
شرکت کنندگان انجمن
محمد علیامیرایرج مالکیسید محمدرسول موسویamir1273116577@gmail.comAliیوسف خزایی
+33

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA
موضوعات
30
ارسال‌
94
شرکت کنندگان انجمن
MOHAMMAD YOUSEFIحسین قلی زاده کیسمیAliBehnamzahraمصطفیmohammad sadegh
+27

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات
53
ارسال‌
104
شرکت کنندگان انجمن
مهران منتظرالقائماحمدرضا صادقیعلی محرابیاناکرم مومنیحسن محمدیaqaabas313@gmail.comپویا داودی
+39
به اشتراک بگذارید:
>