انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

انجمن گفتگوی فراد اندیش

انجمن گفتگوی اعضای سایت

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL
موضوعات
43
ارسال‌
89
شرکت کنندگان انجمن

زبان توصیف سخت‌افزاری Verilog

نکات و موضوعات مربوط به زبان Verilog
موضوعات
7
ارسال‌
10
شرکت کنندگان انجمن

تراشه FPGA و منابع داخلی آن

نحوه استفاده صحیح از منابع دیجیتالی موجود در FPGAها
موضوعات
25
ارسال‌
63
شرکت کنندگان انجمن

مجموعه نرم‌افزاری ویوادو

استفاده از امکانات نرم‌افزار ویوادو شامل IPها، شبیه‌ساز و Vivado Logic Analyzer و ...
موضوعات
6
ارسال‌
14
شرکت کنندگان انجمن

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...
موضوعات
19
ارسال‌
89
شرکت کنندگان انجمن

پردازش سیگنال دیجیتال با FPGA

موضوعات مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی با FPGA
موضوعات
30
ارسال‌
97
شرکت کنندگان انجمن

موضوعات متفرقه در مورد FPGA

کاربردهای FPGA، بازار کار FPGA، دوره‌های آموزشی، و ...

موضوعات
60
ارسال‌
114
شرکت کنندگان انجمن
به اشتراک بگذارید:
>