انجمن گفتگوی فراد اندیش

مجموعه نرم‌افزاری I...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...
صفحه 2 / 2
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
akbarzadeh4, 7 سال قبل
1390
5
+1
805
1
بدون پاسخ
rbm, 6 سال قبل
553
2
rbm, 6 سال قبل
645
2
alidanger, 6 سال قبل
591
1
بدون پاسخ
صفحه 2 / 2
به اشتراک بگذارید:
>