انجمن گفتگوی فراد اندیش

مجموعه نرم‌افزاری I...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

مجموعه نرم‌افزاری ISE

استفاده از امکانات نرم‌افزار ISE شامل Project Navigator و ChipScope و ...
صفحه 2 / 2
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
akbarzadeh4
akbarzadeh4, 6 سال قبل
996
5
احمد ثقفیjavadvahdatiحسن کارصدیقیمحمد امین معزی
hamid1
549
1
بدون پاسخ
rbm
rbm, 5 سال قبل
396
2
احمد ثقفی
rbm
rbm, 5 سال قبل
491
2
احمد ثقفی
alidanger
alidanger, 5 سال قبل
432
1
بدون پاسخ
صفحه 2 / 2
به اشتراک بگذارید:
>