انجمن گفتگوی فراد اندیش

به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

Clocking Wizared

2 ارسال‌
2 کاربران
1 Reactions
844 نمایش‌
(@molaei)
ارسال‌: 1
New Member
شروع کننده موضوع
 

سلام دوستان

توی خیلی از پروژهاتون از این Clocking Wizard استفاده فرمودید!

اما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقتی می خواهم توی یه پروژه ی خالی خالی استفاده کنم با این خطا مواجعه می شوم

این متن زیر تو قسمت Console نمایش میده:
<p style="text-align: left;">Qt: Untested Windows version 6.2 detected!
INFO:sim:172 - Generating IP...
Resolving generics for 'clocking'...
Applying external generics to 'clocking'...
WARNING:coreutil - Failed to generate file: core_v
invoked from within
"deliverEJava $componentName GenerationOptions $TopLevel"
(procedure "components::clocking::generate" line 36)
invoked from within
"components::${componentName}::generate"
(procedure "::xilinx::sim::generation::generateCore3rdParty" line 125)
invoked from within
"::xilinx::sim::generation::generateCore3rdParty
$parameters(componentInstanceID)"
(procedure "main" line 25)
invoked from within
"main $argc $argv"
invoked from within
"return [main $argc $argv]"
(file
"C:Xilinx14.7ISE_DSISEcoregenipxilinxprimarycomxilinxipclk_wiz_v3
ERROR:sim - Unable to evaluate Tcl file:
C:Xilinx14.7ISE_DSISEcoregenipxilinxprimarycomxilinxipclk_wiz_v3_
۶generaterun_legacy_tcl_flow.tcl
ERROR:sim - Failed executing Tcl generator.
ERROR:sim - Failed to generate 'clocking'.  Failed executing Tcl generator.</p>
<p style="text-align: left;">   _۶generaterun_legacy_tcl_flow.tcl" line 47)Wrote CGP file for project 'clocking'.
Core Generator create command failed.</p>

این متن رو توی قسمت Errors نمایش میده:

 
<p style="text-align: left;">​ERROR:sim - Unable to evaluate Tcl file:
C:Xilinx14.7ISE_DSISEcoregenipxilinxprimarycomxilinxipclk_wiz_v3_
۶generaterun_legacy_tcl_flow.tcl
ERROR:sim - Failed executing Tcl generator.
ERROR:sim - Failed to generate 'clocking'.  Failed executing Tcl generator.</p>
این متن رو توی قسمت Warning نمایش میده:

 
<p style="text-align: left;">​WARNING:coreutil - Failed to generate file: core_v</p>
 

هم اکنون به یاری شما محتاجیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
ارسال‌شده : 20 مهر، 1396 2:08 ق.ظ
(@pishva)
ارسال‌: 1
New Member Customer
 

سلام
شما باید به محل نصب نرم افزار ISE برید و نام پوشه های java و java6 رو به صورت زیر تغییر بدید .
java > java.old
java6 > java
-----------------------------------------------------------------
آدرس پوشه های java و java6 :
C:Xilinx14.7ISE_DSISE
----------------------------------------------------------------
موفق باشید .

 
ارسال‌شده : 29 خرداد، 1399 12:55 ق.ظ
علی محرابیان واکنش نشان داد
به اشتراک بگذارید:
>