انجمن گفتگوی فراد اندیش

زبان توصیف سخت‌افزا...
 
به اشتراک بگذارید:
آگاه‌سازی‌ها
پاک‌کردن همه

زبان توصیف سخت‌افزاری VHDL

نکات و موضوعات مربوط به زبان VHDL
صفحه 2 / 5
عنوان موضوع
نمایش‌
ارسال‌
شرکت کنندگان
Ali, 2 سال قبل
623
2
r.rasouli, 3 سال قبل
515
2
889
1
بدون پاسخ
صفحه 2 / 5
به اشتراک بگذارید:
>