پروتکل SPI

پروژه: پیاده‌سازی پروتکل SPI

پروتکل SPI یکی از پرکاربردترین استانداردهای ارتباطی برای فواصل کوتاه و سرعت نسبتا زیاد است. در بخش دیجیتال بسیاری از پروژه‌های صنعتی یا نظامی، حداقل یک ارتباط SPI وجود دارد. در اولین قسمت بخش جدید “پروژه هفته“، به معرفی پروتکل SPI و ملزومات پیاده‌سازی آن در FPGA می‌پردازم.

در حال حاضر به این بخش از محتوا دسترسی ندارید. شما به این محتوا دسترسی خواهید داشت در تاریخ 24 April، 2017.
11 پاسخ ها

نظرات بسته است