ظرفیت بیست و ششمین دوره حضوری طراحی دیجیتال با FPGA تکمیل شده است…
این آخرین دوره طراحی دیجیتال با FPGA است که به صورت حضوری برگزار می‌شود

در حال حاضر، این دوره فقط به صورت آنلاین ارائه می‌شود

عکس یادگاری دوره پانزدهم طراحی دیجیتال با FPGA

آیا هنوز از ابزارهای قدیمی در انجام پروژه‌ها استفاده می‌کنید؟

با تسلط بر ابزارهایی که مهندسان حرفه‌ای در ساخت مدارات دیجیتال به کار می‌برند، رتبه شغلی و درآمدتان را متحول کنید