بیست و چهارمین دوره طراحی دیجیتال با FPGA با سه تغییر مهم برگزار می‌شود

ظرفیت دوره ۲۴ تکمیل شده است و از ۳۱ خرداد شروع می‌شود

عکس یادگاری دوره پانزدهم طراحی دیجیتال با FPGA

آیا هنوز از ابزارهای قدیمی در انجام پروژه‌ها استفاده می‌کنید؟

با تسلط بر ابزارهایی که مهندسان حرفه‌ای در ساخت مدارات دیجیتال به کار می‌برند، رتبه شغلی و درآمدتان را متحول کنید