بعد از هفت ماه عرضه انحصاری برد آموزش FPGA فراد ۱ به شرکت کنندگان در دوره طراحی دیجیتال با FPGA، اکنون این برد به صورت عمومی عرضه می‌شود!

برد آموزش FPGA فراد ۱

برد آموزش FPGA فَراد ۱

ایده‌های دیجیتالی‌تان را با کمترین هزینه و در خانه عملی کنید