در حال حاضر، برد فراد ۱ فقط به شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی طراحی دیجیتال با FPGA و پردازش سیگنال با FPGA ارائه می‌شود

برد آموزش FPGA فراد ۱

برد آموزش FPGA فَراد ۱

ایده‌های دیجیتالی‌تان را با کمترین هزینه و در خانه عملی کنید