این دوره به صورت آنلاین و در دو هفته متوالی برگزار می‌شود. به محض ثبت‌نام می‌توانید فایل‌های ویدئویی و مثال‌های مربوط به جلسات اول و دوم را دانلود کنید. فایل‌های مربوط به جلسات سوم و چهارم هفت روز بعد از ثبت‌نام قابل دانلود خواهند بود.

“تکنیک‌های پیشرفته تست مدار با ChipScope”

بهترین روش برای اثبات درستی عملکرد مدارتان به مدیر یا کارفرما