دوره جدید پردازش سیگنال با FPGA به جای چهار جلسه در پنج جلسه برگزار می‌شود
این دوره در هر فصل از سال یک بار برگزار می‌شود
ظرفیت دوره پنجم تکمیل شده است و در حال برگزاری است…
دوره بعدی در بهمن ماه برگزار می‌شود

سه هدیه ویژه ثبت نام زودهنگام

با شرکت در این دوره، سه محصول ویدئویی تخصصی به ارزش ۲۹۷۰۰۰ تومان را به صورت رایگان دریافت کنید!

عکس یادگاری دوره اول پردازش سیگنال با FPGA

“سیستم پیشرفته پردازش سیگنال با FPGA”

با سیستم امتحان شده‌ای آشنا شوید که در ۱۰ سال گذشته، پروژه‌های پیچیده پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی را به کمک آن انجام داده‌ام

…و از همین سیستم برای پیاده‌سازی انواع الگوریتم‌های پردازش سیگنال در پروژه‌های خودتان استفاده کنید