“سیستم پیشرفته پردازش سیگنال با FPGA”

با سیستم امتحان شده‌ای آشنا شوید که در ۱۰ سال گذشته، پروژه‌های پیچیده پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازشی را به کمک آن انجام داده‌ام

…و از همین سیستم برای پیاده‌سازی انواع الگوریتم‌های پردازش سیگنال در پروژه‌های خودتان استفاده کنید